Smierci mi bliskie

ŚMIERCI MI BLISKIE

Wydanie II
poprawione

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Londyn – Melbourne 2023

poetyckie wizyty smierci

POETYCKIE WIZYTY ŚMIERCI

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Londyn – Melbourne 2023

Patches for my soul

PATCHES FOR MY SOUL

Union of Polish Writers Abroad
London – Melbourne 2023

ANDRZEJ CHCIUK
Pisarz z antypodów

Wydanie II
poprawione i uzupełnione

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń 2021


(NIE)ŚMIERTELNIE

Z komentarzem Adama Kubackiego

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2018

(NIE)ŚMIERTELNIE

Z komentarzem Artura Cembika

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2018

KONSUL

Biografia Władysława Noskowskiego

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Melbourne – Toruń 2017

(NIE)ŚMIERTELNIE

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2016


JEGO BYŁY CZERWONE MAKI...

Życie i kariera Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine'a

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Melbourne – Toruń 2010

ŚMIERCI MI BLISKIE

Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej
Perth 2008

O PÓŁ GLOBU DO DOMU

Obraz Polonii australijskiej
w twórczości Andrzeja Chciuka

Oficyna Wydawnicza Kucharski
Toruń – Melbourne 2007

KABARET “WESOŁA KOOKABURRA”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń 2004


ŚMIERCI NIE MOJE

Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2002

ANDRZEJ CHCIUK
Pisarz z antypodów

Wydanie I

Wydawnictwo Literackie
Kraków 1999

LATO W SURREY

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pobrzeże”
Słupsk 1984


© Bogumiła Żongołłowicz